Thema

Wat ouderen willen

Het beleid en de uitvoering van de sociale wetgeving worden verder gedecentraliseerd naar de gemeenten. De rol van onze gemeenteraad voor de burgers wordt dus steeds belangrijker.

Op 19 maart 2014 heeft Waalre een nieuwe gemeenteraad gekozen. Senioren in Waalre, een belangrijke groep Ongeveer 40% van de bevolking in de gemeente Waalre is 50 jaar of ouder.
En ook: meer dan 50% van de stemgerechtigden in Waalre
is ouder dan 50 jaar.

Senioren in Waalre, vragen aandacht

logos kbo pcob pvge sr pg

Waalrese groeperingen met Senioren hebben onder het motto "Wat ouderen willen" een beknopt overzicht samengesteld met onderwerpen waarvoor ze bijzondere aandacht vragen.

Deze onderwerpen zijn:

Zorg,

Welzijn,

Veiligheid, 

Wonen,

Bestuur.

We achten het van groot belang dat de politieke partijen over deze onderwerpen hun visie en speerpunten duidelijk formuleren.

Coalitieakkoord 2014-2018
Op 24 april 2014 zijn de nieuwe coalitie en het coalitieakkoord (klik) gepresenteerd.
We blijven de politiek volgen en waar nodig adviseren. Daarom overleggen we met raadsleden en wethouders.

Met uw adviezen, tips, suggesties en aanwijzingen gaan wij graag aan de slag.

De project-documenten:

De initiatiefnemers:

Aalster Senioren Vereniging (KBO Aalst)
Seniorenvereniging Waalre (KBO Waalre)
PVGE
PCOB
Platform Gehandicapten Waalre
Seniorenraad Waalre