Thema

Bestuur

Stichting Seniorenraad Waalre
Status 12 Juli 2021

Waarnemend voorzitter: Maria van der Sar

Secretaris: Gea Timmer-Rijkeboer

Penningmeester: Piet van Hoof

Notuliste: Truus Hofs-van Oerle


Algemeen bestuurslid: Ad Dams

Algemeen bestuurslid: Hans van Greunsven

Algemeen bestuurslid: Jos Ossevoort

Algemeen bestuurslid: Ton Roodeweel


Website: Jack Leijssen

Met nieuwe kandidaten voor de Seniorenraad zijn we in overleg.