Thema

Fysiek en psychisch geweld jegens ouderen

De Seniorenraad Waalre organiseert op donderdag 11 mei 2017 vanaf 14.00 uur in ’t Hazzo in Waalre een themamiddag over “fysiek en psychisch geweld jegens ouderen”.

Een ver-van-mijn-bed-show, denkt u misschien? Vergeet het maar!

Alleen al het bericht deze week dat een op de vijf ouderen in centra gepest wordt, geeft aan hoe serieus en actueel het probleem is.

Fysiek (lichamelijk) geweld wil nog wel eens opvallen omdat het uiterlijke kenmerken geeft die ons handvatten bieden er iets aan te doen. Toch gaat ook fysiek geweld vaak schuil in kleine dingen.

Psychisch (geestelijk) geweld als begrip drukt veelal de persoonlijke ervaring uit van de zorgafhankelijke. Kleine en minder kleine dingen in de bejegening, de omgang met privacy, het respect, het financieel beheer, die de zorgafhankelijke in zijn/haar situatie kwetsen en die het niet aandurft in zijn of haar omstandigheden de problematiek bespreekbaar te maken.

Zeker in een tijd dat veel mensen als “vrijwilliger” de hulpverlening ingetrokken worden krijgen we te maken met ontoereikendheid van goede bedoelingen waar professionaliteit geboden is. Vrijwilligerswerk in deze sfeer kan heel erg zwaar zijn. Met de Seniorenraad is o.m. de gemeente Waalre er alert op iets te doen aan dreigende disharmonie tussen draagkracht en draaglast van de vrijwilliger.

Let wel: fysiek en psychisch geweld kan ook opgeroepen worden door omstandigheden. Omstandigheden waarin men verkeert zoals eenzaamheid, verveling, armoede etc.

Doel van de middag:

*verduidelijken van het probleem van fysiek en psychisch geweld jegens ouderen

*bijdrage leveren aan de onderkenning van de problematiek bij de vrijwilliger/de hulpverlener

*handreikingen geven voor het bespreekbaar maken van het probleem aan zowel hulpvragers als Hulpverleners.

 

Wij vertrouwen erop dat u aanwezig zult zijn.

Piet van Hoof

Secretaris Seniorenraad Waalre