Thema

Veiligheid

Veiligheid betekent dat mogelijke oorzaken van een gevaarlijke situatie zoveel mogelijk afwezig zijn en er beschermende maatregelen tegen deze oorzaken zijn genomen. Helaas is 100% veiligheid niet mogelijk omdat niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is.

Valpreventie

Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen

Volgens gegevens uit 2013 scoort Waalre hoog in vergelijking met een zelfde type gemeente als het gaat om valongevallen.
Zie bron: Database "Waar staat je gemeente":

Voorkom vallen en werk aan een goede conditie. Makkelijk gezegd, maar waarop moet u allemaal letten? Daarover vindt u meer in de volgende publikaties met 9 TIPS OM STEVIG OP DE BEEN TE BLIJVEN:

Verkeer- en Parkeerveiligheid

Aanwijzingen, voorschriften en wetten zijn er voldoende. handhavingSoms voor de burger zelfs pietluttig en curieus. Ook voor de overheid.

Schril contrast

Handhaven of gedogen, "that is the question".

Nadat er in Aalst op de N69 nieuwe flitspalen zijn geplaatst is in 2014 het jaarlijkse aantal geflitste auto's gestegen tot maar liefst 47.000! Dit aantal staat in schril contrast met de handhaving van de snelheid in met 30km gelimiteerde woonwijken van onze gemeente. De burger begrijpt dit niet. NB. Wegen en straten die voorzien zijn van een 30 km bord dienen te voldoen aan de maatstaven voor handhaving van het Openbaar Ministerie. Zie daarvoor: Waaraan moet een 30 km-zone voldoen?

Brand- en inbraakveiligheid

Brand is voor iedereen gevaarlijk, zeker voor ouderen. Zelfstandig wonende ouderen doen er goed aan om maatregelen te nemen. Zeker ouderen die minder mobiel zijn. Voorlichting en inspectie kan veel leed voorkomen. Ouderen die zelfstandig of in groepen wonen worden nogal eens het slachtoffer van diefstal. Ook bij diefstal werken voorlichting en inspectie preventief. Voor wie doet u de deur open?

Buurt WhatsApp

In sommige buurten organiseren de bewoners een WhatsApp groep zodat ze elkaar kunnen waarschuwen zodra er onraad is. Zie bijvoorbeeld:https://wabp.nl/. In de gemeente Waalre zijn inmiddels ook enkele WhatsApp Buurtpreventie groepen actief.

Bruikbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid

We komen allemaal wel eens obstakels tegen. Voor wie zich gemakkelijk kan bewegen en goed kan zien is dat niet zo’n probleem. Wie moeite heeft met lopen of zien, zoals nogal wat ouderen, komt aan de lopende band obstakels tegen, waar anderen zich nauwelijks van bewust zijn. toegankelijkheid op trottoir Op verschillende plaatsen in ons mooie Waalre vormt dit een probleem. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanvaardde in december 1993 de 'VN Standaardregels voor Gelijke Kansen voor Mensen met een Handicap’. Daarin wordt beschreven op welke terreinen de maatschappij maatregelen moet nemen om mensen met een functiebeperking gelijke kansen te geven. Deze 22 standaardregels zijn ook wel bekend als
"Agenda 22".

Meer over Agenda 22 vindt u hier.

Filmpje

Voor iedereen die te maken heeft met bouw & woningtoezicht, huisartspraktijken, winkels, gebouwen, politiek enzovoorts. Een informatieve site waar in alles nog eens duidelijk wordt gemaakt.

Wij vinden dat "Agenda 22" wezenlijke aandacht moet krijgen bij de beoordeling van de plannen die bij de gemeente worden ingediend.

Verdrag

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanvaardde in december 1993 de 'VN Standaardregels voor Gelijke Kansen voor Mensen met een Handicap’. Op 30 maart 2007 ondertekende Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Bijna 9 jaar later, op donderdag 21 januari 2016, stemde de 2e Kamer in met ratificatie. Als ook de 1e Kamer akkoord gaat kan de volgende stap gezet worden: toezicht op naleving en implementatie van het verdrag.

Consequenties van ratificeren

Als de Nederlandse ratificatie een feit is, dan is Nederland ook verplicht om een nationale instantie aan te wijzen of in het leven te roepen die toezicht houdt op naleving en implementatie van het verdrag. Ook Waalre moet dan aktie ondernemen. Helaas is hierover in het het coalitieakkoord niets te vinden.

Zie ook ons project "Ouderen en Gehandicaptenproof".

OOZO.nl - Weet wat er in Waalre gebeurt!

Besteld ambulance vervoer naar Bergstraat in Waalre

Op 8 april 2020 om 12:53 is er besteld ambulance vervoer uitgereden naar Bergstraat te Waalre.

Ambulance met grote spoed naar Malvalaan in Waalre

Op 6 april 2020 om 10:33 is de ambulancedienst met grote spoed uitgereden naar Malvalaan te Waalre.

Ambulance met grote spoed naar Clivialaan in Waalre

Op 5 april 2020 om 21:11 is de ambulancedienst met grote spoed uitgereden naar Clivialaan te Waalre.

Ambulance met gepaste spoed naar Frederik Hendrikstraat in Waalre

Op 5 april 2020 om 17:16 is de ambulancedienst met gepaste spoed uitgereden naar Frederik Hendrikstraat te Waalre.

Ambulance met gepaste spoed naar Bolksheuvel in Waalre

Op 5 april 2020 om 17:13 is de ambulancedienst met gepaste spoed uitgereden naar Bolksheuvel te Waalre.

Ambulance met gepaste spoed naar Vincent Cleerdinlaan in Waalre

Op 4 april 2020 om 10:38 is de ambulancedienst met gepaste spoed uitgereden naar Vincent Cleerdinlaan te Waalre.

Besteld ambulance vervoer naar Filips de Goedelaan in Waalre

In de nacht van vrijdag op zaterdag 4 april 2020 om 04:14 is er besteld ambulance vervoer uitgereden naar Filips de Goedelaan te Waalre.

Ambulance met grote spoed naar Ericalaan in Waalre

Op 3 april 2020 om 17:54 is de ambulancedienst met grote spoed uitgereden naar Ericalaan te Waalre.

Ambulance met gepaste spoed naar De Hoevenakkers in Waalre

Op 3 april 2020 om 16:09 is de ambulancedienst met gepaste spoed uitgereden naar De Hoevenakkers te Waalre.

Brandweer met grote spoed naar De Leesakker in Waalre vanwege brand

Op 3 april 2020 om 12:33 is de brandweer met grote spoed uitgereden naar De Leesakker te Waalre.