Thema

Fysiek en psychisch geweld jegens ouderen

De Seniorenraad Waalre organiseert op donderdag 11 mei 2017 vanaf 14.00 uur in ’t Hazzo in Waalre een themamiddag over “fysiek en psychisch geweld jegens ouderen”.

Een ver-van-mijn-bed-show, denkt u misschien? Vergeet het maar!

Alleen al het bericht deze week dat een op de vijf ouderen in centra gepest wordt, geeft aan hoe serieus en actueel het probleem is.

Fysiek (lichamelijk) geweld wil nog wel eens opvallen omdat het uiterlijke kenmerken geeft die ons handvatten bieden er iets aan te doen. Toch gaat ook fysiek geweld vaak schuil in kleine dingen.

Psychisch (geestelijk) geweld als begrip drukt veelal de persoonlijke ervaring uit van de zorgafhankelijke. Kleine en minder kleine dingen in de bejegening, de omgang met privacy, het respect, het financieel beheer, die de zorgafhankelijke in zijn/haar situatie kwetsen en die het niet aandurft in zijn of haar omstandigheden de problematiek bespreekbaar te maken.

Zeker in een tijd dat veel mensen als “vrijwilliger” de hulpverlening ingetrokken worden krijgen we te maken met ontoereikendheid van goede bedoelingen waar professionaliteit geboden is. Vrijwilligerswerk in deze sfeer kan heel erg zwaar zijn. Met de Seniorenraad is o.m. de gemeente Waalre er alert op iets te doen aan dreigende disharmonie tussen draagkracht en draaglast van de vrijwilliger.

Let wel: fysiek en psychisch geweld kan ook opgeroepen worden door omstandigheden. Omstandigheden waarin men verkeert zoals eenzaamheid, verveling, armoede etc.

Doel van de middag:

*verduidelijken van het probleem van fysiek en psychisch geweld jegens ouderen

*bijdrage leveren aan de onderkenning van de problematiek bij de vrijwilliger/de hulpverlener

*handreikingen geven voor het bespreekbaar maken van het probleem aan zowel hulpvragers als Hulpverleners.

 

Wij vertrouwen erop dat u aanwezig zult zijn.

Piet van Hoof

Secretaris Seniorenraad Waalre           

 

              

 

Waalre nieuws feed

Inloopavond bestemmingsplannen 'De Keizer' en 'Ligtvoet Aalst'

Op donderdag 24 januari 2019, tussen 18.00 uur en 20.00 uur vindt een inloopinformatieavond plaats in het Huis van Waalre aan de Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Op deze avond, kunnen alle inwoners van Waalre en andere geïnteresseerden de voorontwerp bestemmingsplannen voor locatie ‘De Keizer’ en de locatie ‘Ligtvoet Aalst’ inzien.

Praat mee en speel het spel over Wonen in Waalre!

Kom naar het 2de Wooncafé op 23 januari 2019, 19.30-21.30 uur in het Huis van Waalre

Ondernemersbijeenkomst over de bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Waalre

De gemeente Waalre vindt een goed vestigingsklimaat en ondernemersklimaat belangrijk. Omdat de economie verandert en wij hier goed op willen inspelen, wordt een heldere strategie en ontwikkelingsrichting voor de Waalrese bedrijventerreinen en kantoorlocaties opgesteld. Adviesbureau Stec Groep ondersteunt ons hierbij.

Hulp aan ondernemers in Waalre via '155 Help een bedrijf'

Ondernemers uit de gemeente Waalre beschikken voortaan over een telefonisch en online noodloket voor ondernemers, ‘155-Help-een-Bedrijf’. Daartoe zijn de gemeente Waalre en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) een samenwerking aangegaan. Voor ondernemers is deze hulp kosteloos.

Alzheimer café Valkenswaard/Waalre

In het nieuwe jaar 2019 is eerste bijeenkomst van het Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre op dinsdag 29 januari aanstaande.

Repair-Café Waalre bestaat 5 jaar!

Deze maand is het precies 5 jaar geleden dat het Repair Café Waalre startte in gemeenschapscentrum De Pracht.

De meedoenbijdrage wordt ook in 2019 automatisch verstrekt

De bijdrage is bedoeld voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een laag inkomen. Inwoners met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm en een vermogen onder de vermogensgrens komen in aanmerking voor de bijdrage.

Loterij en duurzame verwerking van kerstbomen

Op zaterdag 12 januari 2019 kunnen inwoners van Waalre hun kerstboom tussen 11.00 en 15.00 uur inleveren op drie plaatsen in de gemeente.

2de Wooncafé: Praat mee over Goed Wonen in Waalre!

Kom naar het Wooncafé op 23 januari 2019, 19.30-21.30 uur in het Huis van Waalre.

Doe mee in de ontwerpfase Eindhovenseweg en Traverse

Een schonere en veiligere weg, minder sluipverkeer, betere oversteekbaarheid en uiteindelijk een gezonde en duurzame leefomgeving. Dat moet de herinrichting van de Eindhovenseweg gaan opleveren.

Vervangen armaturen openbare verlichting

De gemeente Waalre heeft de firma Dynniq uit Mill opdracht gegeven om circa 100 kegelarmaturen van de straatverlichting te vervangen.

Gaan mijn buren verbouwen?

Steeds meer inwoners en ondernemers kiezen ervoor om berichten van overheidsinstanties over ontwikkelingen in hun buurt of wijk digitaal te ontvangen.

Rioolvervanging Molenstraat en omstreken

Op 12 december 2018 is in het Klooster te Waalre het definitieve ontwerp voor het project 'Rioolvervanging Molenstraat e.o.' gepresenteerd.

Geld beschikbaar voor cultuur voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen

Er is geld beschikbaar voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar die iets willen doen met muziek, dans, toneel, schilderen, musicallessen, etc. in hun vrije tijd.

Sluiting Goed voor Mekaar tijdens de feestdagen

Tijdens de Kerstdagen en Oud en Nieuw zijn de vrijwilligers van Goed voor Mekaar Waalre niet aanwezig van maandag 24 december 2018 t/m dinsdag 1 januari 2019 in het Huis van Waalre.

Dienstverlening Taxbus feestdagen, nieuwe tarieven 2019

Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden alleen rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden geadviseerd de ritten voor de feestdagen tijdig aan te melden. Daarnaast zijn de tarieven voor 2019 vastgesteld.